IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2005

Ickevåldsfondens pris 2005 går till:

  • 100 000 kr till Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö för att sprida metoden "Växthuset Mosippan".

  • 25 000 kr till Svenska kyrkan och Kinda kommun för att sprida samverksansprojektet "Demokrati - det rör ditt liv".

  • 25 000 kr till projektet Fred i våra händer.

  • 25 000 i hederspris för personlig insats till Annette Kyhlström för hennes arbete mot oprovocerat våld.
Ladda ned pressbilder »

Pressmeddelande om pristagarna 2005 »


Motiveringar och presentation av pristagarna

100 000 till Röda Korsets Ungdomsförbund i Malmö för att sprida metoden "Växthuset Mosippan"

Motivering: Ickevåldsfondens pris på 100 000 kronor tilldelas Växthuset Mosippan för deras föredömliga arbete bland barn och ungdomar. Ickevåldsfonden hoppas att pengarna kommer till användning för att utveckla verksamheten samt sprida det goda exemplet till andra kommuner i landet.

På Mosippan, en fd flyktingförläggning utanför Malmö, bor det idag 130 barn i 40 familjer. I projektet Växthuset - Mosippan arbetar Röda Korsets frivilliga i samarbete med kommunen för att utveckla barn och ungdomar till tryggare och självständigare individer med målet att minska våld och främlingsfientlighet och skapa tillit till vuxenvärlden.

Artikel om "Växthuset Mosippan" »

Kontakt
Hanna Wiksén
Projektledare Växthuset - Mosippan
hanna.wiksen@redcross.se
0768-116 112

Web: Röda Korset ungdomsförbund i Region Syd


25 000 till Svenska kyrkan och Kinda kommun för att sprida samverksansprojektet "Demokrati - det rör ditt liv"

Motivering: Ickevåldsfondens pris på 25 000 kronor tilldelas projektet "Demokrati - det rör ditt liv" för goda exempel på hur lokala aktörer kan samverka för att förebygga våld genom att stärka de positiva krafter som finns hos elever, deras föräldrar och skolpersonal i kommunen.

I det välplanerade projektet "Demokrati - det rör ditt liv" har Svenska kyrkan tillsammans med Kinda kommun, mellanstadieskolorna, högstadieskolan, yrkesgymnasiet, fritidsgården, socialförvaltningen, närpolisen och föreningslivet arbetat med att främja demokrati, stärka varje människas eget värde och varje enskild människas ansvar för sina handlingar.

Artikel om "Demokrati - det rör ditt liv" »

Kontakt
Projektsamordnare: församlingspedagog Anders Holmström, tel 0494-29 04 46, e-post: anders.holmstrom@svenskakyrkan.se


25 000 till Fred i våra händer

Motivering: Ickevåldsfondens pris på 25 000 kronor tilldelas projektet "Fred i våra händer" för insatser som fördjupat förståelsen av ickevåld och konflikthantering på olika nivåer i samhället.

Projektet "Fred i våra händer", som fokuserat sitt arbete på Göteborg och Uppsala, är värt att uppmärksamma för sin genomarbetade metodik där de utbildat i ickevåld och konflikthantering och arbetat med att få in frågor om konflikthantering i lärarutbildningen. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan PeaceQuest, Kristna Fredsrörelsen, Sveriges Kristna Råd, Sveriges lärare för fred och Svenska FN-förbundet.

Artikel om Fred i våra händer »

Kontakt
Fred i våra händer
Monica Hagbok, 08-462 2543, monica.hagbok@fn.se, projektledare
Stina Magnuson, 08-462 2568, stina.magnuson@fn.se, projektansvarig
Ingrid Ödquist, 031-174892, ingrid.odquist@fn.se, projektansvarig

Web www.fredivarahander.nu


25 000 i hederspris för personlig insats till Annette Kyhlström för hennes arbete mot oprovocerat våld

Motivering: Ickevåldsfondens hederspris på 25 000 kronor tilldelas Annette Kyhlström för hennes idoga arbete mot oprovocerat våld i skolan med utgångspunkt från familjens erfarenheter.

Arbetet med att hjälpa sonen Kristoffer att bearbeta sina upplevelser resulterade bland annat i boken "Offer på en sekund" och många föreläsningar och föredrag. Med priset vill vi uppmuntra Annette och Kristoffer att fortsätta sitt arbete för att minska våldet i samhället.

Artikel om Annette Kyhlström »

Kontakt
Annette Kyhlström
070-761 88 60