IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2005

"Demokrati - det rör ditt liv"

Svenska kyrkan och Kinda kommun vill stärka de positiva krafter som finns hos kommunens skolpersonal, elever och deras föräldrar. I projektet "Demokrati - det rör ditt liv" samarbetar dessa aktörer för att förebygga våldet i samhället och agera mot odemokratiska yttringar.

- Under en längre tid har vi märkt att klimatet i kommunen hårdnat gentemot invandrare. Problemen kan inte bara fokuseras på barns och ungdomars agerande. Ofta bottnar deras beteende i attityder hemifrån. Därför ges samma information till elever, föräldrar och även till skolpersonalen, säger Anders Holmström som är församlingspedagog och projektsamordnare.

Projektet består dels av den inledande informativa fasen med en manifestation som äger rum i november och dels förberedelsen och genomförandet av en studieresa till Auschwitz i Polen.
Syftet med vårens resa, som till viss del finansieras av prispengarna, är att bearbeta sina värderingar och få kunskap om bakomliggande faktorer till utvecklingen av andra världskriget. Anders Holmström berättar att sammanlagt hundra resenärer från årskurs sex till gymnasiet, deras föräldrar samt skolpersonal även kommer att genomföra insamlingar till barnhem och bygga upp kontaktnät med ungdomar i staden Otmuchów i Polen.

- Resan kommer även kombineras med föreläsningar och samtalskvällar om bland annat alkoholproblematik och barns utveckling. Projektet ska knyta kontakter mellan skolpersonal och föräldrar och stärka dem i deras roll att sätta gränser gentemot odemokratiska yttringar. Därför är priset värdefullt, eftersom det ger positiva signaler till andra kommuner och visar att vi är på rätt väg.

Caroline Jonsson