IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2005

"Fred i våra händer"

Monica Hagbok är projektledare för "Fred i våra händer", ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen, PeaceQuest, Svenska FN-förbundet, Sveriges Kristna Råd och Sveriges Lärare för Fred. Projektet syftar till att sprida kunskaper för fred och ickevåld till ungdomar, lärare och studenter. Utbildningarna är upplevelsebaserade och lär ut konflikthantering på alla nivåer.

- Vi drar paralleller mellan det lilla och stora perspektivet och försöker visa att det vi gör lokalt påverkar globalt. Från en liten konflikt i klassrummet kan man dra paralleller till konflikten i Mellanöstern. Vi vill ge metoder som visar på hur man ansvarar för sina egna känslor och handlingar, vilket kräver träning.

Målgruppen för utbildningen är framförallt ungdomar. Det var därför ett strategiskt val att även inrikta sig mot lärarstudenter och lärare som kan sprida kunskapen, menar Monika Hagbok. Prispengarna kommer att användas till att fortsätta informera om konflikthantering och ickevåld. Projektledaren beskriver att man vill presentera ett smörgåsbord av verktyg och metoder som rollspel och workshops för att hantera konflikter i skolan.

- Det är viktigt att man får träna innan en verklig situation i klassrummet inträffar. Projektets stora belöning har varit att vi fick igenom en motion i riksdagen om att konflikthantering ska integreras i lärarutbildningen. Idag hoppas jag att beslutet skall verkställas i större utsträckning, eftersom många nyexaminerade studenter fortfarande saknar dessa kunskaper.

"Fred i våra händer" stöttar även lokala engagemang för fred och ickevåld som till exempel fredsfester, pjäser och föreläsningar. Projektet utbildar även så kallade "ickevåldsteam". Dessa team består av ungdomar som får kunskaper om ickevåld som de sedan för vidare till andra. Monica Hagbok hoppas på att ännu fler ska engagera sig i projektet som hittills spridit sig till mer än tjugo orter från Malmö till Kiruna.

Caroline Jonsson