IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2005

Annette Kyhlström

För fem år sedan misshandlades Annette Kyhlströms son. Han blev nedslagen med ett basebollträ då han hamnade i mitten av två gäng som bråkade. Idag föreläser hon tillsammans med sonen Kristoffer Kyhlström om det oprovocerade våldet.

- Efter misshandeln mådde Kristoffer väldigt dåligt, men han ville inte tala om det som hänt. Istället tecknade han ned sina känslor och efter en tid orkade han förklara innebörden av bilderna. Jag skrev hans ord och tillsammans med bilderna skapade vi boken "Offer på en sekund".

Annette Kyhlström berättar att många känner igen sig i deras historia. Alltid är det någon av åhörarna som har en bekant som blivit misshandlad, våldtagen eller rånad. Genom sina föreläsningar vill de uppmuntra brottsoffer att våga tala om sina erfarenheter och bearbeta dessa. De möter ofta personer i publiken som personligen blivit utsatta för brott, men även elever som utsatt andra människor för våld.

- Med tårögda ögon har de öppet bekänt att de aldrig trodde brottsoffret kunde känna så som Kristoffer gjorde. Efter dessa möten har han och våldsutövaren behållit kontakten. Det har känts viktigt. Jag tror att åldern betyder mycket för de öppna möten som uppstår. Kristoffer är tjugo år vilket gör att unga brottsoffer och även unga våldsutövare lätt kan identifiera sig med honom.

I sitt arbete som diakon får Annette Kyhlström ständigt ta del av unga brottsoffers historier. Ibland har de inte ens talat med sina föräldrar om vad de utsatts för. De tystar många gånger ned händelsen och vill inte visa sig rädda och osäkra. Idag skriver hon på en ny bok utifrån en förälders perspektiv då ens barn utsatts för brott. Hon saknade den sortens litteratur då hon själv förvandlades till en "tigermor" för fem år sedan. Nu vill Annette Kyhlström hjälpa andra anhöriga att hantera liknande händelser och med hjälp av vinstpengarna fortsätter hon och sonen att föreläsa och arbeta för att motverka det oprovocerade våldet.

Caroline Jonsson