IckevåldsfondenPressbilder

Pressbilder från prisutdelning 2010
Svenska muslimer för fred och rättvisa
Föreningen Väsby mot våld
Barbro Jönsson
Margareta Andermo
Åke Sandin
Stina Oscarsson
Fortums kommunikationschef

Prisutdelare ärkebiskop Anders Wejryd
Talare Alice Bah Kuhnke
Sångare Mikael Wiehe

Foto: Carl-Johan Friman

 

Pressbilder 2009, se Pristagare 2009

Pressbilder 2008
Anna Bornstein
Kajsa Dahlström, ordförande i Globträdet
Charlotte Gyllenhammar
Charlotte Gyllenhammars konstverk Betraktaren
Tony Karlsson
Skandia Idéer för livet

Tidigare pristagare
Pressbilder 2007
Pressbilder 2006
Pressbilder 2005
Pressbilder 2004