IckevåldsfondenNy bok lovar minst 13 sätt att göra världen bättre
Pressmeddelande 2010-11-23

De senaste tio åren har andelen anmälda våldsbrott ökat med 50 procent enligt en rapport från BRÅ som presenterades i januari 2010. I den nya boken ”Ickevåld. Minst 13 sätt att göra världen bättre” berättar journalisten Annika Persson om eldsjälar runt om i Sverige som vill vara en motkraft mot den utvecklingen och arbetar för ett våldsfritt samhälle.

Samtliga historier i boken har mellan åren 2001 och 2010 belönats med Ickevåldsfondens utmärkelse Ickevåldspriset och boken har skrivits som ett bokslut över Ickevåldsfondens arbete när fonden nu läggs ned i årsskiftet.

Läs mer om den nya boken


Ickevåldsfondens pristagare 2010

På Ickevåldsdagen den 30 november delar Ickevåldsfonden för nionde och sista gången ut Ickevåldspriset. Sedan Ickevåldspriset instiftades för snart tio år sedan har utmärkelsen verkat som en uppmuntran och ett stöd för att personer och organisationer som aktivt arbetar för att motverka våld i samhället.

Årets åtta pristagare, utan inbördes ordning:

Väsby är vår plats, inte våldets plats
Föreningen Väsby mot våld får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de genom olika lokala aktioner fått unga människor att engagera sig för ett samhälle utan våld.

Spontanfotboll, stolthet och ansvar i söderförorter
Projektet Bajenland får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de med fokus på kamratskap, respekt och ansvar gör insatser för att förebygga läktarvåld bland fotbollsintresserade ungdomar.

Salaams vänner minskar religiösa spänningar
Svenska muslimer för fred och rättvisa (SMFR) får Ickevåldsfondens pris och 25 000 kronor för att de genom projekten "Hörru jag är också svensk" och "Salaams vänner" verkade och verkar för dialog och fredliga mellanmänskliga relationer.

Åklagaren som vägrade vika sig
Åklagare Barbro Jönsson belönas med Ickevåldsfondens personliga pris och får ta emot 15 000 kronor att ha visat civilkurage när hon, med sin egen säkerhet på spel, verkade som en personlig markör mot våldet.

Margareta arbetade för PAX, utbildar och inspirerar i ickevåld
Margareta Andermo får ta emot Ickevåldsfondens personliga pris och belönas med 15 000 kronor för sitt mångåriga engagemang mot våld och för ickevåld, på såväl professionell som frivillig basis.

Åkes livsgärning för fred prisas
Åke Sandin får ta emot Ickevåldsfondens personliga pris på 15 000 kronor för sin omfattande livsgärning för ickevåld och fredsbevarande insatser.

Konstnärlig ledares engagemang tilldelas kulturpris
Stina Oscarsson får Ickevåldsfondens kulturpris och 15 000 kronor för att hon som konstnärlig ledare för Orionteatern genom teaterföreställningar, seminarier och dialog har verkat för att väcka engagemang för fred, konfliktlösning och vikten av ickevåld.

Fortum prisas för lysande idé mot våld
Fortum får Ickevåldsfondens företagspris för sina insatser med projektet 'Lys upp Stockholm'.

Årets prisceremoni
Prisutdelningen kommer att hållas i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm på Ickevåldets dag den 30 november klockan 18.00. Alice Bah Kuhnke huvudtalar kring sitt engagemang mot våld och för ickevåld. Mikael Wiehe medverkar och uttrycker vikten av ickevåld genom sin musik. Prisutdelningsceremonin är öppen för allmänheten.

Kontaktinformation
Mer information samt kontaktuppgifter för pristagarna finns på sidan Pristagare 2010.