IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2005

"Växthuset Mosippan"

Mosippan är ett område utanför Malmö. Här finns idag omkring 70 barn som saknar permanent bostad. De bor tillfälligt i en tidigare flyktingförläggning med sina familjer på grund av att föräldrarna inte kan ordna sitt boende på annat sätt. Idag besöker över trettio frivilliga dessa barn via projektet "Växthuset Mosippan", där Hanna Wiksén på Röda Korset är projektledare.

- Barnen är understimulerade eftersom många av föräldrarna inte orkar sysselsätta dem. Här bor 45 familjer som alla befinner sig i en tuff situation beroende på kriminalitet och missbruk. Många är även nya svenskar som ännu inte lyckats ta sig in på bostadsmarknaden. Tyvärr har en del av barnen utvecklat ett destruktivt levnadssätt där knytnäven kommer upp först. Vi vill därför skapa en sammanhållning och ge dem modet att inte slåss.

Varje tisdag genomför "Växthuset Mosippan" olika aktiviteter för barnen mellan sex till femton år. För de yngre anordnas lekar och målarkvällar. Med de unga tonåringarna, som hellre vill till centrum, följer de frivilliga med för att till exempel se en dansuppvisning eller spela biljard. Ungefär 40 barn brukar delta i aktiviteterna och för många är detta veckans höjdpunkt. Nyckelordet för projektets framgång är engagerade ledare och struktur, enligt Hanna Wiksén.

- Nästan en timme före ledarna kommer står barnen och stampar, vilket bevisar att de tycker det här är roligt. Under besöken ska de vara sysselsatta hela tiden och inte behöva undra vad som ska ske härnäst. Vi vill ge dem respekt och uppmärksamhet och ta bort deras orosmoment under två timmar.

Vinstpengarna ska hjälpa till att bevara den stabila grund som finns idag och fortsätta skapa trygghet hos barnen, säger Hanna Wiksén. Framöver planeras bland annat en ledarutbildning och återkommande utflykter varje termin. Besök till en djurpark eller tivoli är något hon tror skulle uppskattas av barnen i Mosippan.

Caroline Jonsson