IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2009

Hjärtslaget och Fikavagnen
Hjärtslaget och Fikavagnen får dela på Ickevåldsfondens stora pris för att de i Stockholm och Göteborg genom samverkan mellan olika kyrkor, polis och socialtjänst samt lokalt näringsliv och med stor hjälp av engagerade volontärer i praktisk handling visar hur fysisk närvaro och inbjudande verksamhet minskar våldet i närsamhället.

- Vi möter många, bland annat ungdomar, som inte har någon att prata med. Vi pratar om allt från problem i vardagen som problem med fosterföräldrar till riktigt stora frågor som vad som är meningen med livet. Priset är ett stort erkännande, framförallt för våra volontärer som är allt från 16 år till 90 år. Det är de som gör det här möjligt. Delad glädje är dubbel glädje, säger Sven-Gunnar Lidèn.

Ladda ned pressbild
Ladda ned pressbild

Here4U
Here4U i Västerås får Ickevåldsfondens pris för att de ger unga möjlighet och verktyg att stödja varandra och skapa en trygg närmiljö samt för att de i samverkan med samhället runt skolorna utbildar ungdomar i frågor som rör ickevåld.

- Eleverna kommer att bli jätteglada. Att få stöd och uppskattning från andra som jobbar med samma sak betyder mycket. Det är ett kvitto på att vi jobbar rätt. Det blir också ett sätt att sprida informationen om vad vi gör till andra. Pengarna gör att vi kan satsa lite extra under nästa läsår, säger Nicklas Wennersten.

Ladda ned pressbild 1
Ladda ned pressbild 2
Ladda ned pressbild 3
Ladda ned pressbild 4

Café Källan
Café Källan i Sollentuna får Ickevåldsfondens pris för ett uthålligt arbete med att skapa en mötesplats för ungdomar och en miljö där de och deras ledare kan utvecklas och växa.

- När vi fick veta att vi hade fått pris började jag och min kollega tjoa och dansa av glädje. Det känns helt enkelt fantastiskt. Ungdomarna är enormt glada och har redan börjat planera för vad vi ska använda pengarna till. Vi håller på och skriver en önskelista. Lite nya spel och kanske rent av ett hemmabiosystem kommer väl till pass nu när vi flyttar till nya lokaler, säger Lotta Trygg.

Ladda ned pressbild

Saam Kapadia och Jeppe Wikström
Saam Kapadia och Jeppe Wikström får Ickevåldsfondens konstnärspris för boken "Fred! 100 röster mot våld och krig". De har med hög ambition visat hur man kan använda sin konstnärliga begåvning och yrkesmässiga kompetens till att arbeta för att sprida budskapet om ickevåld.

- När boken lanserades fick vi hundratals mail från människor som verkligen uppskattade den. Att få det här priset känns jättekul eftersom uppmärksamheten som följer av det ger boken nytt liv och att de som har den kanske plockar fram och läser den, säger Saam Kapadia.

Ladda ned pressbild

Margareta Ingelstam
Margareta Ingelstam får Ickevåldsfondens hederspris för att hon utifrån sin kristna tro har vigt sitt liv till ett ekumeniskt arbete med ickevåldsfrågor.

- För några år sen fick ett av mina barnbarn den klassiska frågan: "Nå vad ska du bli när du blir stor". Hon svarade: "Endera ska jag bli lärare som mamma eller också ska jag göra något coolt som mormor." Jag tänker ofta på mina barnbarn - och nu också på mitt barnbarnsbarn - och hur framtiden ser ut för dem. Och jag har lovat mig själv att jag ska göra vad jag kan för att de - och kommande generationer - ska få leva i en rimligare värld. Jag är väldigt tacksam och rörd över priset. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket, och jag vill tacka Ickevåldsfondens styrelse för den tilltro som den har visat till det jag tar mig för.

Ladda ned pressbild

Wallenstam AB
Wallenstam AB får Ickevåldsfondens företagspris för sitt långvariga stöd till socialt inriktade frivilligorganisationer och som uppmuntran för ett målmedvetet och konstruktivt arbete för att minska risken för våld och skapa trygghet för de boende i Wallenstams bostadsområden.

- Det är väldigt roligt att vårt arbete uppmärksammas. Att det finns ett pris som lyfter fram företag som arbetar socialt för ett bättre samhälle är bra. Internt har det varit väldigt uppskattat, det sporrar oss att fortsätta. Jag tycker att alla som kan, privatpersoner som företag, bör bidra till att samhället vi lever i blir en lugnare och trevligare plats, säger VD Hans Wallenstam.

Ladda ned pressbild

----------------

Ickevåldsfonden vill genom att lyfta upp och sprida goda exempel bidra till att minska våldet i samhället. Det görs genom att belöna och sprida kännedom om goda förebilder genom att dela ut pris till projekt och personer värda att uppmärksammas för sitt arbete mot våld.

Den 30 november har under flera år snarare fått symbolisera våld än ickevåld, då människor med uttalat rasistiska ståndpunkter samlats. Ickevåldsfonden har gjort ett medvetet val när man lagt prisutdelningen till denna dag och lanserat den som Ickevåldets dag.

Prispengarna har skänkts till Ickevåldsfonden av Sveriges kyrkor och församlingar och delar av näringslivet. Inga medel fonderas och alla bidrag som kommer in går också ut.

Huvudman för Ickevåldsfonden är Sveriges Kristna Råd.

För ytterligare information: Maria Bäcklund, 08-453 68 24, maria.backlund@skr.org.