IckevåldsfondenKommentarer från några i Ickevåldsfondens styrelse

Lennart Molin

Varför är du engagerad i Ickevåldsfonden?

För att det är viktigt att kyrkorna deltar i kampen mot våld och att Ickevåldsfonden lyfter fram goda exempel.

Har du någon ickevåldslig förebild?
Det är många och de flesta fanns i min uppväxt. De levde som Paulus uppmanade till: "Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda."

Jonas Jonson

Varför är du engagerad i Ickevåldsfonden?

Alla talar om att man måste göra något åt det tilltagande ungdomsvåldet i samhället. Ickevåldsfonden gör något åt det. Därför är jag med i styrelsen.

Har du någon ickevåldslig förebild?
Jesus förblir den oslagbare förebilden för alla som tror att handfast kärlek och verklighetsförankrad försoning är en bättre väg än våld.

Amelie Silfverstolpe

Varför är du engagerad i Ickevåldsfonden?

Jag tackade jag till att vara aktiv i Ickevåldsfondens styrelse därför att jag tror på engagemangets positiva kraft.

Har du någon ickevåldslig förebild?
Jag vill lyfta fram alla de 1000-tals volontärer som med sin tid och kompetens bidrar oerhört till ideella organisationers arbete med ickevålds- och våldsförebyggande projekt, de är mina idoler!


Suleyman Sleyman

Varför är du engagerad i Ickevåldsfonden?

Det ger mig möjlighet att påverka och belysa exempel i samhället som motverkar våld. I och med att jag har invandrarbakgrund och är fotbollsspelare är frågor som ökad integration och minskad våld i samband med idrottsevenemang väldigt viktiga för mig

Har du någon ickevåldslig förebild?
En bra förebild som verkar idag tycker jag är Bono, sångaren i bandet U2. Han engagerar sig för svältande och AIDS-sjuka, bland annat genom konserter där intäkterna oavkortat går till välgörenhet.


Alice Bah Kuhnke

Varför är du engagerad i Ickevåldsfonden?

Därför att det är en en möjlighet att kunna bidra och påverka vårt samhälle till att bli mer humant och mindre hotfullt!

Har du någon ickevåldslig förebild?
Ja, framför allt Nelson Mandela. Att efter så många år i fängelse på grund av sin hudfärg drivas av en vilja att skapa fred och försoning, är större än något annat!!