IckevåldsfondenIckevåldsfondens styrelse

Ledamötena i Ickevåldsfondens styrelse har noggrannt handplockats med hänvisning till deras speciella kompetens och förankring i de olika samfunden i Sverige.

I styrelsen ingår:

JONAS JONSON, biskop emeritus (ordförande)
Jonas är biskop emeritus i Strängnäs stift och har ett brinnande engagemang för hur man arbetar mot våldet i samhället.

LENNART MOLIN, direktor
Lennart var tidigare rektor på Teologiska högskolan på Lidingö, och arbetar nu på Sveriges Kristna Råd som vice generalsekreterare och direktor för kärnområdet socialetik och ekumenisk diakoni.

MARGARETA INGELSTAM, redaktör
Har många år av aktivt fredsarbete bakom sig inom bland annat Sveriges Kristna Råd, Ekumeniska kvinnorådet och Forum för fredstjänst.

AMELIE SILFVERSTOLPE, är verksamhetsledare för Volontärbyrån och har ett brett kontaktnät och ett stort engagemang för att motverka våldet i samhället.

ALICE BAH KUHNKE, mijö- och hållbarhetschef på Ångpanneföreningen. Tidigare verksamhetsledare Tankesmedjan Sektor3 och generalsekreterare på Rättvisemärkt. Alice är känd för den stora allmänheten som programledare i en rad olika TV program.

BO LÖNN, konsult
Bo är konsult med ett mycket rikt och imponerande kontaktnät inom det svenska näringslivet. Genom sin "doer" - mentalitet är Bo en viktig inspirationskälla och kreativ ide´- spruta till gagn för att fonden ska utvecklas på ett kreativt sätt.

ROLAND JOHANSSON, företagskonsult
Liksom Bo är även Roland konsult, och även han bidrar med sin kunskap om näringslivet på ett konstruktivt och kreativt sätt.

 

 Ickevåldsfonden, 172 99 Sundbyberg. Tel 08-453 68 24