IckevåldsfondenOm Ickevåldsfonden

Som "vanlig" mediakonsument får man lätt intryck av att våldet sprider sig i samhället, både internationellt och nationellt. Om man börjar skrapa på ytan upptäcker man dock att bilden inte är helt entydig. I Sverige idag finns ett flertal goda exempel på insatser som syftar till att motverka våldet i samhället. Ickevåldsfonden ser i detta sammanhang en poäng i att verka för att uppmärksamma initiativ som syftar till att just motverka våldet i samhället.

Ickevåldsfonden är kyrkornas fond. Många kyrkor, stift och kristna organisationer, men även LO och näringslivet, har gett ekonomiska bidrag till Ickevåldsfonden. Det har gjort det möjligt att bygga upp fonden och gett medel att dela ut.

Alla bidrag som kommer in ska också gå ut. Inga medel fonderas.

Mottagarna, som väljs ut med stor omsorg, skall ha visat att de på ett kraftfullt sätt arbetar för att försöka minska våld bland barn och ungdomar. Bidraget skall vara en uppmuntran och ett stöd att kunna fortsätta. Utdelningen av bidragsmottagare sker i samband med en årlig cermoni den 30 november.

För ytterliggare information om Ickevåldsfonden går det bra att kontakta händläggaren på Sveriges Kristna Råd, se information till höger.

Ickevåldsfondens styrelse
Jonas Jonson, biskop emeritus i Svenska kyrkan, ordförande
Roland Johansson, företagskonsult
Amelie Silfverstolpe, verksamhetsledare, Volontärbyrån
Margareta Ingelstam, redaktör
Suleyman Sleyman, fotbollsspelare, Hammarby IF
Alice Bah Kuhnke, verksamhetsledare, Tankesmedjan Sektor3
Lennart Molin, bitr generalsekreterare, Sveriges Kristna Råd
Bo Lönn, näringslivsrådgivare

Ickevåldsfondens råd
Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande
Thomas Brunegård, vd, Stampengruppen
Anders Carlberg, vd, Fryshuset
Bo Ekman, grundare av Tällberg Forum
Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan
Malin Herwig, enhetschef UNDP Kazakstan
Lars Nylén, generaldirektör, Kriminalvården