Ickevåldsfonden2008 års pristagare, utan inbördes ordning:

Drömmen om det goda får Ickevåldsfondens pris och 30 000 kr för att ha utvecklat en kreativ världsomspännande fredsfostran. Med hjälp av enkla metoder för stillhet och reflektion har Drömmen om det goda utvecklat arbetet med ickevåld bland annat på skolor. Kring dessa metoder har även ett nätverk med personer som fungerar som mentorer för ungdomar byggts upp.

- Priset från Ickevåldsfonden är en stor uppmuntran i det viktiga arbetet med att sprida Drömmen om det godas hälso- och fredsmetodik för att skapa lugn och ro och motverka aggressivitet och våld i skolan. Vi är ett stort nätverk av individer i föreningen "Det andra" som genom hängivelse och expertis gjort det möjligt. Just nu efterfrågar fler och fler skolor metodiken så pengarna kommer att användas till att sprida metoderna, både i Sverige och i andra länder, säger Anna Bornstein.

Globträdet får Ickevåldsfondens pris och 30 000 kr för att ha erbjudit barn och ungdomar en plats där de kan möta respekt och kärlek. Genom olika metoder har barnen fått lära sig medvetenhet, medkänsla och mod så att de kan känna sig trygga och fria att uttrycka sig själva. I projektet "VM i samarbete" har Globträdet på ett föredömligt sätt förenat lokalt och globalt för att barn skall upptäcka hur de kan lära av varandra för insatser mot till exempel mobbning.

- När vi fick veta att vi fått utmärkelsen från Ickevåldsfonden skålade vi och firade vårt arbete med Mötesplatser där barn, ungdomar och vuxna från olika kulturer möts och utbyter livserfarenheter. Det känns som ett erkännande till barnen och ungdomarna, vi är jättetacksamma för bidraget som ger fin support till VM i samarbete, säger Kajsa Dahlström, ordförande i Globträdet.

Skandia Idéer för livet får Ickevåldsfondens företagsutmärkelse för att uthålligt sedan 1987 ha främjat barns och ungdomars utveckling genom bidrag till verksamheter samt egna projekt och samarbeten medverkat till att främja en ickevåldets kultur. Genom stöd till föreningar, skolor och organisationer har Idéer för livet bidragit till att förebygga våld, utanförskap och till att öka barnens självkänsla.

- Vi är stolta och otroligt hedrade för den här utmärkelsen. Genom Skandias Idéer för livet har vi på olika sätt jobbat aktivt för att stödja bar och ungdomar i drygt 20 år. Det här priset är framförallt ett stort erkännande för alla de hundratals anställda inom Skandia som utnyttjar möjligheten att arbeta med ideell verksamhet på arbetstid för barn och ungas bästa, och för alla de som gjort Idéer för livets arbete så framgångsrikt, säger Bertil Hult, Nordenchef Skandia.

Tony Karlsson får Ickevåldsfondens personliga pris och 20 000 kr för att han utifrån sin sons situation har samlat andra föräldrar i Österåkers kommun i kampen mot våld. På ett förtroendeskapande sätt har han visat exempel på det är möjligt att förebygga eller finna vägar ur problem liknande de han själv hamnat i.

- Jag blev förvånad när jag fick beskedet om priset. Det har ju mest bara gått av sig självt och jag tycker egentligen inte att jag gjort så mycket. Så jag är överraskad och givetvis också jätteglad, säger Tony Karlsson.

Charlotte Gyllenhammar får Ickevåldsfondens personliga pris och 20 000 kr för att hon i sin konst har gett uttryck för utsatta barns och värnlösa människors behov av säkerhet och trygghet. Hennes konstverk speglar hoppfullhet genom att visa hur skydd för sårbara och oskyddade människor inte behöver ske med våld och maktutövning.

- Jag är överraskad, glad och hedrad över ickevåldspriset. Det betyder och kommer att betyda mycket för mig. Tack! säger Charlotte Gyllenhammar.