IckevåldsfondenIckevåldsfondens pristagare 2007

d

Truls Bernhold fick Ickevåldsfondens pris på 100 000 kronor för att i klostermiljö ha hjälpt många intagna vid kriminalvårdsanstalter att ompröva sina liv. Han får priset för att kunna fullfölja projektet och ledsaga de före detta kriminella även efter deras frigivning.

- Min första reaktion över att bli tilldelad Ickevåldsfondens pris var förvåning. I vår verksamhet pratar vi överhuvud taget inte om våld, utan den handlar om att säga ja till kärleken. En person vars liv är fullt av kärlek kan inte utföra våldshandlingar mot andra eller sig själv. Med bidraget från Ickevåldsfonden kommer vi att kunna hjälpa ännu fler interner att lämna våldet bakom sig, säger Truls Bernhold.

Brottsförebyggande centrum i Värmland fick Ickevåldsfondens pris på 100 000 kronor för sitt långsiktiga och konkreta arbete att förebygga våld bland ungdomar, däribland genom arbetsmaterialet Tänkarboken för lärare och elever. De får priset för spridningen av Tänkarboken.

- Vi är såklart oerhört stolta och glada över att bli tilldelade Ickevåldsfondens pris! Vi ser det som ett kvitto på att jobbet vi utför gör en skillnad och det glädjer oss att frågan om våld i samhället uppmärksammas på ett konstruktivt sätt, säger Greger Wahlgren som är verksamhetschef på Brottsförebyggande centrum i Värmland.

Mikael Åström och Medlingsverksamheten i Umeå kommun fick Ickevåldsfondens pris på 100 000 kr för sitt arbete att genom medling hitta konstruktiva lösningar för försoning mellan offer och gärningsmän. Priset ska bland annat användas till att utveckla medlargruppens kompetens vid medling i ungdomsbrott.

- Jag var glad över att bara bli nominerad, men att faktiskt vinna känns helt överväldigande! Jag känner mig nästan som Zlatan! Det värmer verkligen att medling på gräsrotsnivå, som vi håller på med, lyfts fram i ett sådant här fint sammanhang, säger Mikael Åström.

Anton Abele fick Ickevåldsfondens hederspris på 25 000 kronor för sitt initiativ att på några dagar samla 10 000-tals unga i protest mot gatuvåldet.

- Jag är väldigt stolt och glad över att ha blivit tilldelad Ickevåldsfondens hederspris! Men det här priset ska gå till hela den folkrörelse som arbetar för att stoppa gatuvåldet. Därför kommer jag att överlåta prissumman till stiftelsen Stoppa Gatuvåldet Nu, som bildades i samband med manifestationerna, säger Anton Abele.