IckevåldsfondenBidragsmottagare 2003

Styrelsen för Ickevåldsfonden har beslutat att 2003 års bidrag till insatser som på ett särskilt sätt syftar till att främja integration, förebygga våld och /eller hantera konflikter tilldelas:

KRISTNA FREDSRÖRELSEN och SVERIGES UNGA MUSLIMER: för arbetet med att skapa samarbete mellan kristna och muslimer i Sverige om Ickevåld.

HELA MÄNNISKAN och FRYSHUSET: för projektet De glömda barnen.

EMERICH ROTH: för erkännande av betydelsefulla insatser för att levandegöra historien och motverka våld.

TJEJGRUPPEN GIFT: från Gårdsten, Göteborg, för fortsatt utbildning och vidareutveckling av verksamheten.


Sammantaget utdelas 150 000 kronor.