IckevåldsfondenBidragsmottagare 2002

Ickevåldsfonden lanserades den 30 november 2002. Vid lanseringen delas de första bidragen ut.

De som fick bidrag var projekten Alternativet i Hammarkullen, Göteborg, och TalaNu i Rosengård, Malmö.

Bidragen var på 25 000 kr vardera.


Fondens ordförande biskop Jonas Jonsson läser upp motiveringarna till 2002 års pris.

Alternativet
Alternativet är ett projekt för barn och ungdomar i Hammarkullen i Göteborg. Där erbjuder och leder Alternativet kurser i konflikthantering och i hur man motverkar mobbning, rasism och annan kränkande behandling. Också vuxna utbildas för att stödja barnen och ungdomarna.

Syftet är att åstadkomma konkreta alternativ för dem som finns i riskzonen för kriminalitet och drogmisshandel. Det vill man nå genom att forma sociala nätverk, skapa trygga strukturer och ge förutsättningar för ungdomar att bli sedda inte genom våld och brottslighet, utan genom att de istället motarbetar våld och mobbning.

TalaNu
TalaNu är en ideell ungdomsförening som bildats för att främja mötet mellan människor med olika religiös och kulturell bakgrund.

TalaNu har huvudsakligen sin verksamhet i Rosengård i Malmö, där den har blivit en mötesplats för muslimska, judiska och kristna ungdomar. Genom att få dialog mellan unga människor av olika tro vill man bidra till en ökad förståelse för olikheter i kultur, tro och livsstil.